Σκοποί της διδασκαλίας της λογοτεχνίας ll

Η ενότητα συνεχίζει με την ανάλυση των σκοπών της διδασκαλίας της λογοτεχνίας και επισημαίνεται η έννοια του γραμματισμού ως αναγκαίο εφόδιο για την κατανόηση και την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών.

 

Λέξεις κλειδιά: γραμματισμός, πολυγραμματισμοί, κριτικός γραμματισμός, ανάγνωση, λογοτεχνική γλώσσα

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

3. Σκοποί της διδασκαλίας της λογοτεχνίας ll

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Σκοποί της διδασκαλίας της λογοτεχνίας ll