Το ζήτημα των αξιών κατά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Στην ενότητα διευκρινίζεται το ζήτημα των αξιών κατά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, καθώς επίσης και η διαδικασία εξαγωγής νοήματος μέσα στην τάξη, η οποία λειτουργεί ως κοινότητα αναγνωστών.

 

Λέξεις κλειδιά: αξίες, κοινότητα αναγνωστών