Λογοτεχνία και ΤΠΕ

Η ενότητα κάνει μία αναφορά στη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη λογοτεχνία και τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Οι ΤΠΕ αποτελούν χρήσιμο εργαλείο μάθησης στο μάθημα της λογοτεχνίας, καθώς φέρνουν τους μαθητές σε επαφή με το σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.

 

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, κυβερνολογοτεχνία

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

7. Λογοτεχνία και ΤΠΕ

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Λογοτεχνία και ΤΠΕ