Κριτήρια επιλογής λογοτεχνικών κειμένων

Τα ανθολόγια αποτελούν την πρώτη επαφή των μαθητών με τη λογοτεχνία στο πλαίσιο του σχολείου και γι’ αυτό το λόγο  θα πρέπει να γίνεται σωστή αξιοποίησή τους από τον εκπαιδευτικό. Έτσι, η παρούσα ενότητα, αφού αναλύσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ανθολογίων, προτείνει τον σωστό τρόπο χρήσης τους από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος θα πρέπει να δημιουργήσει πρώτα την κατάλληλη εκπαιδευτική περίσταση.

 

Λέξεις κλειδιά: ανθολόγιο, βιβλίο, αναγνώστης, εκπαιδευτική περίσταση

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

8. Κριτήρια επιλογής λογοτεχνικών κειμένων

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Κριτήρια επιλογής λογοτεχνικών κειμένων