Η μέθοδος της δραματοποίησης στη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Η τελευταία ενότητα του μαθήματος διαπραγματεύεται τη μέθοδο της δραματοποίησης, και πιο συγκεκριμένα το πώς μπορεί να συμβάλλει η δραματοποίηση στο μάθημα της λογοτεχνίας. Τέλος, αναλύονται οι διάφορες τεχνικές δραματοποίησης.

 

Λέξεις κλειδιά: δραματοποίηση, τεχνικές, θέατρο forum ή θέατρο της αγοράς