Δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων
  • Αναδρομή στα δύο προηγούμενα μαθήματα.
  • Η αρμοδιότητα του δικαστή να ελέγχει τον νόμο με κριτήριο το Σύνταγμα.
  • Θεμελίωση.
  • Χαρακτηριστικά του ελέγχου.

Λέξεις Κλειδιά: δικαστικός έλεγχος, παρεμπίπτων έλεγχος, διάχυτος έλεγχος, έλεγχος συνταγματικότητας

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων

Άσκηση

Δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκετα η απάντηση.