Εγγυήσεις τήρησης και προστασίας του Συντάγματος
  • Κατηγορίες και είδη εγγυήσεων.
  • Οι γενικές εγγυήσεις και
  • Οι ειδικές εγγυήσεις τήρησης του Συντάγ­ματος.
  • Ο όρκος των βουλευτών και του Προέδρου της Δημοκρατίας.
  • Οι δικαστές.
  • Δικαστικός έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων.
  • Το δικαίωμα αντίστασης.

Λέξεις Κλειδιά: γενικές εγγυήσεις, ειδικές εγγυήσεις, δικαίωμα αντίστασης

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Εγγυήσεις τήρησης και προστασίας του Συντάγματος

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εγγυήσεις τήρησης και προστασίας του Συντάγματος

Άσκηση

Εγγυήσεις τήρησης και προστασίας του Συντάγματος

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκετα η απάντηση.