Εκτελεστική Λειτουργία
  • Τι είναι ο νόμος.
  • Η θέσπιση κανόνων δικαίου από την εκτελεστική λειτουργία.
  • Η κανονιστική αρμοδιότητα της Διοίκησης.
  • Η νομοθετική εξουσιοδότηση. 

Λέξεις Κλειδιά: εξουσιοδότηση, κανονιστικότητα, ουσιαστικός νόμος

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Εκτελεστική Λειτουργία

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εκτελεστική Λειτουργία

Άσκηση

Εκτελεστική Λειτουργία

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκετα η απάντηση.