Δικαστική Λειτουργία
  • Η έννοια του δικαστηρίου.
  • Περιπτώσεις επέμβασης της νομοθετικής στη δικαστική λειτουργία.

 Λέξεις Κλειδιά: δικαστήρια, δικαστική ανεξαρτησία, αναδρομική κατάργηση

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Δικαστική Λειτουργία

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Δικαστική Λειτουργία

Άσκηση

Δικαστική Λειτουργία

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκετα η απάντηση.