Το μέλλον των ΤΡΟΦΙΜΩΝ είναι το μέλλον της ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

Προκλήσεις για την παγκόσμια Ζήτηση και Προσφορά τροφίμων ως το 2050, Παγκόσμιος πληθυσμός - Τάσεις και Προσεγγίσεις Πληθυσμιακής Αύξησης, Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων του Μαθήματος.

 

Λέξεις κλειδιά: Προκλήσεις για την παγκόσμια Ζήτηση και Προσφορά τροφίμων ως το 2050, Παγκόσμιος πληθυσμός - Τάσεις και Προσεγγίσεις Πληθυσμιακής Αύξησης, Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων του Μαθήματος.

ΕΝΟΤΗΤΑ_01. Το μέλλον των ΤΡΟΦΙΜΩΝ είναι το μέλλον της ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ