Διατροφικά πρότυπα και κοινωνικές ομάδες

Αιτίες της αλλαγής των διατροφικών προτύπων, Μεσογειακή κουζίνα, σύνδεση κουζίνας με την κοινωνική τάξη και τη μετανάστευση.

 

Λέξεις κλειδιά: Διατροφικά πρότυπα, Μεσογειακή κουζίνα, Κοινωνική τάξη, Μετανάστευση.

ΕΝΟΤΗΤΑ_03. Διατροφικά πρότυπα και κοινωνικές ομάδες