Αστική Γεωργία (Urban Garden Allotments)

Ορισμός- Πολυλειτουργικότητα - Ιστορική αναδρομή της Αστικής Γεωργίας, «Κήποι της Ανακούφισης», «Κήποι της Νίκης», Κοινοτικοί Λαχανόκηποι, Ανάπτυξη της Αστικής Γεωργίας στην Ελλάδα.

 

Λέξεις κλειδιά: Πολυλειτουργικότητα, Αστική Γεωργία, Κοινοτικοί Λαχανόκηποι, Ελλάδα.

ΕΝΟΤΗΤΑ_05. Αστική Γεωργία (Urban Garden Allotments)