Πολιτικά συστήματα στη σύγχρονη Ευρώπη. Εισαγωγικά
  1. Η συγκριτική πολιτική.
  2. Το πολιτικό σύστημα.
  3. Τα πολιτικά καθεστώτα.
  4. Εξουσία και νομιμοποίηση.
  5. Το κομματικό σύστημα.
  6. Ενιαίο κράτος – Αποκέντρωση – Ομοσπονδιακό κράτος.

Λέξεις Κλειδιά: συγκριτική πολιτική, case study, case studies, area studies, πολιτικό σύστημα, εισροές, εκροές, ανάδραση, πολιτικό καθεστώς, Αριστοτέλης, φιλελεύθερη Δημοκρατία, αυταρχικό καθεστώς, ολοκληρωτικό καθεστώς, ανελεύθερη δημοκρατία, εξουσία, νομιμοποίηση, Max Weber, Μοντεσκιέ, άμεση δημοκρατία, προεδρικό σύστημα, κοινοβουλευτικό σύστημα, προεδρικό σύστημα, κομματικό σύστημα, αποκέντρωση, ομοσπονδιακό σύστημα