Η εκλογική διαδικασία και τα εκλογικά συστήματα (Μέρος 1ο)
  1. Η εκλογική διαδικασία.
  2. Πλειοψηφικά συστήματα.
  3. Αναλογικά συστήματα.

Λέξεις Κλειδιά: εκλογές, εκλογική διαδικασία, εκλογικό σύστημα, εκλογικό σώμα, εκλογική περιφέρεια, εκλογικοί κατάλογοι, εκλογιμότητα, gerrymandering, πλειοψηφικό σύστημα, μονοεδρικό πλειοψηφικό σύστημα, πολυεδρικό πλειοψηφικό σύστημα, σύστημα Εναλλακτικής ψήφου, αναλογικό σύστημα, εκλογικό μέτρο, αδιάθετες έδρες, αναλογικότητα