Η εκλογική διαδικασία και τα εκλογικά συστήματα (Μέρος 2ο)
  1. Μέθοδοι κατανομής των εδρών.
  2. Η επιρροή των εκλογικών συστημάτων στα κομματικά συστήματα.

Λέξεις Κλειδιά: εκλογική διαδικασία, εκλογικό σύστημα, κατανομή εδρών, κομματικό σύστημα, αδιάθετες έδρες, αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, Σύστημα Hagenbach – Bischof, Σύστημα D’ Hondt, Σύστημα Sainte – Laguë, Single Transferable Vote, Σύστημα Hare, γερμανικό εκλογικό σύστημα, μεικτό εκλογικό σύστημα, Maurice Duverger, αναλογικό σύστημα, πλειοψηφικό σύστημα