Ο αμιγής κοινοβουλευτισμός. Το βρετανικό πολιτικό σύστημα
  1. Το πολιτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου.
  2. Η συγκρότηση του βρετανικού κοινοβουλευτικού συστήματος.
  3. Η γένεση του δικομματισμού.
  4. Το εκλογικό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας.

Λέξεις Κλειδιά: Ηνωμένο Βασίλειο, πολιτικό σύστημα, κοινοβουλευτικό σύστημα, δικομματισμός, Maga Carta, Habeas Corpus, Bill of Rights, Reform of the Parliament Acts, Alternative Vote, devolution, εκλογικό σύστημα