Το πολιτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το παράδειγμα του προεδρικού συστήματος
  1. Στατιστικά δεδομένα των Ηνωμένων Πολιτειών.
  2. Το πολιτικό σύστημα.
  3. Το συνταγματικό σύστημα.
  4. Προεδρικό Σύστημα.

Λέξεις Κλειδιά: Προεδρικό σύστημα, Ηνωμένες, Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), στατιστικά δεδομένα, πολιτικό σύστημα, συνταγματικό σύστημα, φεντεραλισμός, ομοσπονδιακό σύστημα, Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, Σύνοδος Φιλαδέλφειας, Πρόεδρος, checks and balances, κομματικό σύστημα, κομματική ταυτότητα