Το ημι – προεδρικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας (Μέρος 1ο)
  1. Ιστορική αναδρομή.
  2. Το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας.
  3. Το ημι – προεδρικό σύστημα.
  4. Το κομματικό σύστημα της Γαλλίας.

Λέξεις Κλειδιά: Γαλλία, ημι – προεδρικό πολιτικό σύστημα, κομματικό σύστημα, πολιτική ιστορία, πολιτική κουλτούρα, Ντε Γκωλ, πρόεδρος, αποκέντρωση, εκτελεστική εξουσία, νομοθετική εξουσία, δικαστική εξουσία, διπολισμός

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Το ημι – προεδρικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας. Μέρος 1ο

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Το ημι – προεδρικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας (Μέρος 1ο)