Το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας - Ο μετριασμένος κοινοβουλευτισμός (Μέρος 1ο)
  1. Η πολιτική ιστορία.
  2. Από τον κατακερματισμό στην ενιαία Γερμανία.

Λέξεις Κλειδιά: Γερμανία, πολιτικό σύστημα, μετριασμένος κοινοβουλευτισμός, πολιτική ιστορία, Reichstag, Martin Luther, πολιτική διαίρεση, θρησκευτική κατανομή, πολιτική κουλτούρα, Holy Roman Empire, German Empire, Otto Furst von Bismarck, Witschaftwunder

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας. Ο μετριασμένος κοινοβουλευτισμός. Μέρος 1ο

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Το ημι – προεδρικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας (Μέρος 2ο) - Το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας - Ο μετριασμένος κοινοβουλευτισμός (Μέρος 1ο)