Το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας - Ο μετριασμένος κοινοβουλευτισμός (Μέρος 3ο)
  1. Εκλογικό σύστημα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αναλογικού συστήματος της Γερμανίας.
  2. Κομματικό σύστημα. Ιστορία, εξέλιξη, μέλλον.

Λέξεις Κλειδιά: Γερμανία, πολιτικό σύστημα, μετριασμένος κοινοβουλευτισμός, Bundestag, κομματικό σύστημα, Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Freie Demokratische Partei (FDP), Die Grünen, Die Linke

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας. Ο μετριασμένος κοινοβουλευτισμός. Μέρος 3ο

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας - Ο μετριασμένος κοινοβουλευτισμός (Μέρος 2ο) / Το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας - Ο μετριασμένος κοινοβουλευτισμός (Μέρος 3ο) / Το πολιτικό σύστημα της Ιταλίας