Το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας - Ο μετριασμένος κοινοβουλευτισμός (Μέρος 3ο)
  1. Εκλογικό σύστημα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αναλογικού συστήματος της Γερμανίας.
  2. Κομματικό σύστημα. Ιστορία, εξέλιξη, μέλλον.

Λέξεις Κλειδιά: Γερμανία, πολιτικό σύστημα, μετριασμένος κοινοβουλευτισμός, Bundestag, κομματικό σύστημα, Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Freie Demokratische Partei (FDP), Die Grünen, Die Linke