Το πολιτικό σύστημα της Ιταλίας - Ο ακραίος κοινοβουλευτισμός
  1. Ιστορικό πλαίσιο.
  2. Το πολιτικό σύστημα της Ιταλίας.
  3. Το κομματικό σύστημα της Ιταλίας.
  4. Το εκλογικό σύστημα της Ιταλίας.

Λέξεις Κλειδιά: Ιταλία, ακραίος κοινοβουλευτισμός, πολιτική ιστορία, Ά Δημοκρατία, Τζόρτζιο Ναπολιτάνο, Αλτσίντε ντε Γκάσπερι, Democrazia Christiana, Τζούλιο Αντρεότι, Aldo Moro, Amintore Fanfani, Partito Comunista Italiano, Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, Enrico Berlinguer, Lega Nord, Forza Italia, Romano Pronti, Silvio Berlusconi, Bettino Craxi, Renzi