Εγκατάσταση προγράμματος Hot Potatoes

Παρέχεται πρακτική άσκηση στη δημιουργία ηλεκτρονικών δοκιμασιών γλωσσικής αξιολόγησης με προγράμματα συγγραφής (HOT POTATOES, WIDA), στη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων (Learning Management Systems, BLACKBOARD) καθώς και στην δημιουργία ιστών και ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης (BLOGS, WIKIS, FACEBOOK, κλπ) αλλά και μηχανών σύγχρονης επικοινωνίας με εφαρμογές στη γλωσσική διδασκαλία (SKYPE). 

 

Λέξεις Κλειδιά: hot potatoes, ηλεκτρονικές ασκήσεις

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

07. Εγκατάσταση προγράμματος Hot Potatoes

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εγκατάσταση προγράμματος Hot Potatoes