Σύνοψη μαθήματος
  1. Μάθημα μετάφρασης.
  2. Με τι ασχοληθήκαμε.
  3. Συμβουλές.
  4. Εργαλεία και μετάφραση.

Λέξεις Κλειδιά: σύνοψη, συμβουλές, εργαλεία, μετάφραση

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 11 - Σύνοψη μαθήματος

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Σύνοψη μαθήματος