Σχεδίαση τελεστικών ενισχυτών

Ανασκόπηση ανάλυσης τελεστικού ενισχυτή MOS δύο βαθμίδων, μεθοδολογία σχεδιασμού – αρχιτεκτονικές, ορισμοί και υπολογισμοί παραμέτρων, συχνοτική απόκριση και αντιστάθμιση, σχεδίαση – εξισώσεις υπολογισμών.

 

Λέξεις Κλειδιά: ενισχυτής MOS, τελεστικός ενισχυτής, κέρδος, τάσεις απόκλισης, λόγος απόρριψης τάσης τροφοδοσίας, ρυθμός μεταβολής εξόδου, χρόνος αποκατάστασης, συχνοτική απόκριση και αντιστάθμιση