Κυκλώματα ανόρθωσης - δίοδοι zener

Χαρακτηριστικά διόδου zener – παράδειγμα, ανορθωτές τάσης, χρήση φίλτρου με πυκνωτή, ειδικά κυκλώματα ανόρθωσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: δίοδος zener, ανορθωτές, διπλασιαστής τάσης, υπερδίοδος

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 2 - Κυκλώματα ανόρθωσης, δίοδοι zener

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Κυκλώματα ανόρθωσης - δίοδοι zener