Κυκλώματα αναφοράς

Κυκλώματα πηγών ρεύματος, μελέτη ευαισθησίας ως προς την τάση τροφοδοσίας, μελέτη ευαισθησίας ως προς τη θερμοκρασία, κυκλώματα με αναφορά την τάση χάσματος ζώνης (Band-gap reference).

 

Λέξεις Κλειδιά: πηγή ρεύματος Widlar, πηγή μεγίστου ρεύματος, Band-gap reference

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 3 - Κυκλώματα αναφοράς

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Κυκλώματα αναφοράς