Εργαστηριακές ασκήσεις και προσομοίωση με το SPICE

Γεννήτρια τριγωνικών κυματομορφών, γεννήτρια κλιμακωτής τάσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: εργαστήριο, ασκήσεις, προσομοιωτής, γεννήτρια τριγωνικών κυματομορφών, γεννήτρια κλιμακωτής τάσης