Η διεθνής πολιτική
  1. Η έννοια της διεθνούς πολιτικής.
  2. Δρώντες της διεθνούς πολιτικής.
  3. Ζητήματα διεθνούς πολιτικής.

Λέξεις Κλειδιά: διεθνής πολιτική, παγκοσμιοποίηση, δρώντες διεθνούς πολιτικής, υποεθνικές ομάδες, διεθνείς οργανισμοί, ΜΚΟ, διεθνής δικαιοσύνη

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Η διεθνής πολιτική

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Η διεθνής πολιτική