Ο Ρωσικός Κόσμος - Β΄ μέρος
  1. Η διασπορά των ρωσόφωνων πληθυσμών.
  2. Η Μολδαβία (Moldova).
  3. Η Ουκρανία.

Λέξεις Κλειδιά: ρώσικη διασπορά, Σοβιετική Ένωση, ρωσόφωνοι πληθυσμοί, Μολδαβία, Ουκρανία, ουκρανική κρίση, Κριμαία, ανατολική Ουκρανία

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ο Ρώσικος Κόσμος - Β΄ μέρος

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ο Ρωσικός Κόσμος - Β΄ μέρος