Η Κίνα
  1. Τα χαρακτηριστικά της Κίνας.
  2. Η πολιτική ιστορία της Κίνας.
  3. Η επανεμφάνιση τη Κίνας στην διεθνή σκηνή.

Λέξεις Κλειδιά: Κίνα, κινέζικη ενότητα, Πόλεμος των Μπόξερ, Μάο Τσε Τουνγκ, Μαοϊσμός, Ντεγκ Χσιαο Πινγκ, κινέζικο μοντέλο ανάπτυξης, κρατικός καπιταλισμός, Βιετνάμ, Ταιβάν, οικονομική δύναμη

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Η Κίνα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Η Κίνα