Το Δίκαιο της Θάλασσας: Βασικές αρχές
  1. Η ιστορική εξέλιξη του Δικαίου της Θάλασσας.
  2. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS – Montego Bay Convention).

Λέξεις Κλειδιά: δίκαιο της θάλασσας, υφαλοκρηπίδας, ΟΗΕ, UNCLOS, χωρικά ύδατα, συνορεύουσα ζώνη, ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Το Δίκαιο της Θάλασσας. Βασικές Αρχές

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Το Δίκαιο της Θάλασσας: Βασικές αρχές