Έλεγχος Υποθέσεων
  1. Διαδικασία ελέγχου στατιστικής υπόθεσης.
  2. Έλεγχος παραμέτρων πληθυσμού.
  3. Χαρακτηριστικά ελέγχου.

Λέξεις Κλειδιά: διαδικασία ελέγχου, στατιστική υπόθεση, παράμετροι πληθυσμού, χαρακτηριστικά ελέγχου

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Σημειώσεις

7. Έλεγχος υποθέσεων

Παρουσίαση

7. Έλεγχος Υποθέσεων

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ασκήσεις

Ασκήσεις