Σχολιασμός ερευνητικών προτάσεων

Σχολιασμός τελικής μορφής πρότασης.

Σχολιασμός και προτάσεις βελτίωσης – τροποποίησης  ερευνητικής πρότασης (600-800 λέξεις).

Σχολιασμός εξελικτικής πορείας πρότασης.

Παρουσίαση 4ης άσκησης.

2η προσπάθεια σχεδιασμού της Ερευνητικής Πρότασης.

Βελτίωση – τροποποίηση ερευνητικής πρότασης από κοινού με τους φοιτητές.

Προτάσεις βελτίωσης – τροποποίησης μιας ερευνητικής πρότασης (600-800 λέξεις).

Σχολιασμός εξελικτικής πορείας πρότασης.

Παρουσίαση 5ης άσκησης.

Παρατηρήσεις – σχολιασμός ερευνητικής πρότασης και των σχολίων αυτής (600-800 λέξεις).

 

Λέξεις Κλειδιά: Μεθοδολογικές προεργασίες