Παρεμπίπτων έλεγχος νομιμότητας κανονιστικών πράξεων
  • Νομολογιακή προσέγγιση και πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις.

Λέξεις Κλειδιά: νομολογιακή προσέγγιση και πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Παρεμπίπτων έλεγχος νομιμότητας κανονιστικών πράξεων

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Παρεμπίπτων έλεγχος νομιμότητας κανονιστικών πράξεων