Παρέμβαση του νομοθέτη κύρωση ατομικής διοικητικής πράξης με νόμο
  • Προϋποθέσεις, συνέπειες, νομολογιακή μεταστροφή.

Λέξεις Κλειδιά: προϋποθέσεις, συνέπειες, νομολογιακή μεταστροφή

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Παρέμβαση του νομοθέτη κύρωση ατομικής διοικητικής πράξης με νόμο

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Παρέμβαση του νομοθέτη κύρωση ατομικής διοικητικής πράξης με νόμο