Αντίληψη Καταναλωτή και Στρατηγική Μάρκετινγκ

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια και τη διαδικασία της αντίληψης.

 

Λέξεις κλειδιά: έννοια και τη διαδικασία της αντίληψης.

ΕΝΟΤΗΤΑ_04. Αντίληψη Καταναλωτή και Στρατηγική Μάρκετινγκ