Στάσεις του Καταναλωτή

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια και τις λειτουργίες των στάσεων, στη διαμόρφωση και μέτρησή τους.

 

Λέξεις κλειδιά: λειτουργίες των στάσεων, διαμόρφωση και μέτρησή τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ_05. Στάσεις του Καταναλωτή