Δημογραφικά χαρακτηριστικά καταναλωτή

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια και σημαντικότητα των δημογραφικών χαρακτηριστικών του καταναλωτή στον σχεδιασμό στρατηγικής μάρκετινγκ.

 

Λέξεις κλειδιά: Δημογραφικά χαρακτηριστικά καταναλωτή και σημαντικότητα των δημογραφικών χαρακτηριστικών του καταναλωτή, σχεδιασμό στρατηγικής μάρκετινγκ.

ΕΝΟΤΗΤΑ_06. Δημογραφικά χαρακτηριστικά καταναλωτή