Η σημασία της κουλτούρας στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια της κουλτούρας.

 

Λέξεις κλειδιά: έννοια της κουλτούρας.

ΕΝΟΤΗΤΑ_08. Η σημασία της κουλτούρας στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή