Ομάδες Αναφοράς

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια της ομάδας αναφοράς, τους τύπους και τους παράγοντες που καθορίζουν την επίδρασή τους.

 

Λέξεις κλειδιά: έννοια της ομάδας αναφοράς, τους τύπους και τους παράγοντες που καθορίζουν την επίδρασή τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ_09. Ομάδες Αναφοράς