Ενισχυτές στις υψηλές συχνότητες

Απόκριση συχνότητας - μέθοδοι υπολογισμού ανώτερης συχνότητας αποκοπής fH – ισοδύναμα, απόκριση ενισχυτή κοινής πηγής σε υψηλές συχνότητες, απόκριση ενισχυτή κοινής πύλης και κοινής εκροής σε υψηλές συχνότητες, απόκριση ενισχυτή κοινού εκπομπού σε υψηλές συχνότητες, απόκριση ενισχυτή κοινού συλλέκτη σε υψηλές συχνότητες.

 

Λέξεις Κλειδιά: ενισχυτές, απόκριση συχνότητας, υψηλές συχνότητες

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενισχυτές στις υψηλές συχνότητες

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Ενισχυτές στις υψηλές συχνότητες
Ενισχυτές στις υψηλές συχνότητες - Πολυβάθμιοι ενισχυτές