Πολυβάθμιοι ενισχυτές

Εισαγωγή – κέρδος  και απόκριση συχνότητας, χρήσιμα ζεύγη βαθμίδων τρανζίστορ, κασκοδική συνδεσμολογία, ανάλυση τελεστικού ενισχυτή MOS με δύο βαθμίδες.

 

Λέξεις Κλειδιά: πολυβάθμιοι ενισχυτές, κέρδος, απόκριση, συχνότητα, ζεύγη βαθμίδων τρανζίστορ, κασκοδική συνδεσμολογία, ανάλυση τελεστικού ενισχυτή

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Πολυβάθμιοι ενισχυτές

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Πολυβάθμιοι ενισχυτές