Τελεστικός ενισχυτής

Εισαγωγή – ΜΟS ενισχυτής, τελεστικός ενισχυτής 741, αναστρέφουσα και μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία, διαφορικός ενισχυτής και ενισχ. οργάνων, απόκριση συχνότητας και λειτουργία μεγάλου σήματος, τάση και ρεύμα εκτροπής, ολοκληρωτής και διαφοριστής.

 

Λέξεις Κλειδιά: τελεστικός ενισχυτής, συνδεσμολογία, απόκριση συχνότητας, τάση, ρεύμα, ολοκληρωτής, διαφοριστής

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Τελεστικός ενισχυτής

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Τελεστικός ενισχυτής - Α' μέρος
Τελεστικός ενισχυτής - Β' μέρος