Η Ανατομία του Φασισμού
Ανάδειξη της σχέσης του φασισμού με τις υπόλοιπες ιδεολογίες και τις επιλογές των ελίτ, μελέτη της εμφάνισης του φασισμού σε σχέση με την ανάπτυξη του καπιταλισμού και παρουσίαση των βασικών σημείων του έργου του μελετητή του φασισμού, Ρόμπερτ Πάξτον. 
 
Λέξεις Κλειδιά: ταξινόμηση, καπιταλισμός, νεωτερικότητα, αποκιοκρατία
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Η Ανατομία του Φασισμού

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Η Ανατομία του Φασισμού