Προβολή ταινίας: «Γη και Ελευθερία»

Η ανάδειξη μέσα από την προβολή της ταινίας:

  • της χρήσης της άκρας δεξιάς απέναντι σε ένα ανερχόμενο αριστερό κίνημα
  • των διαφορετικών τακτικών που χρησιμοποίησαν οι αντιφασίστες απέναντι στο φασισμό

Λέξεις Κλειδιά: ισπανικός εμφύλιος, τακτικές απέναντι στον φασισμό

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Προβολή ταινίας - Γη και Ελευθερία

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Προβολή ταινίας: «Γη και Ελευθερία»