Ο Μεσοπόλεμος στην Ελλάδα
Ο Εθνικός Διχασμός στο Μεσοπόλεμο, ο ρόλος του στρατού στο Μεσοπόλεμο, κυβερνήσεις, πραξικοπήματα και ανατροπές.
 
Λέξεις Κλειδιά: στρατός, κυβερνήσεις, πραξικόπημα
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ο Μεσοπόλεμος στην Ελλάδα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ο Μεσοπόλεμος στην Ελλάδα