Τα πρώτα βήματα του σοσιαλισμού στην Ελλάδα
Παρουσίαση των πρώτων βημάτων του σοσιαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα και εξέταση των λόγων καθυστέρησης του σε σχέση με τις δυτικές χώρες, παρουσίαση των ιδεολογικών πρόδρομων του σοσιαλισμού στην αρχαιότητα και το Μεσαίωνα, εξοικείωση με βασικές έννοιες όπως «σοσιαλισμός», «μαρξισμός», «αριστερά», «εργατικό κίνημα».
 
Λέξεις Κλειδιά: σοσιαλιστικό, αναρχικό, κίνημα, ρίζες σοσιαλισμού
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Τα πρώτα βήματα του σοσιαλισμού στην Ελλάδα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Τα πρώτα βήματα του σοσιαλισμού στην Ελλάδα