Σοσιαλισμός και εργατικό κίνημα
Κατανόηση βασικών εννοιών (σοσιαλισμός, αριστερά, ιδεολογία κ.α.), παρουσίαση των ιδεολογικών πρόδρομων του σοσιαλισμού, παρουσίαση των πρώτων εργατικών ενώσεων (συντεχνίες και συνδικάτα) και των αντιδράσεων που αντιμετώπισαν.
 
Λέξεις Κλειδιά: εργατικό κίνημα, συντεχνίες, συνδικάτα, πρωτοσοσιαλιστικές απόπειρες
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Σοσιαλισμός και εργατικό κίνημα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Σοσιαλισμός και εργατικό κίνημα