Οι πολιτικές τάσεις του σοσιαλιστικού κινήματος
Παρουσίαση των κύριων ρευμάτων στο εσωτερικό του σοσιαλιστικού κινήματος, από τις παραμονές του Α΄ Παγκοσμίου μέχρι και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εξέταση των διαφορετικών μαρξιστικών προσεγγίσεων για τον ταξικό ρόλο των αγροτικών στρωμάτων, κατανόηση βασικών πολιτικών εννοιών όπως ο «δημοκρατικός συγκεντρωτισμός», η «Νέα Οικονομική Πολιτική» (ΝΕΠ) και ο «σοσιαλισμός σε μία χώρα». 
 
Λέξεις Κλειδιά: δεξιά σοσιαλδημοκρατία, αγροτικό σύστημα, αριστερή σοσιαλδημοκρατία, Γ' διεθνής, αριστερή αντιπολίτευση, οι Δ' Διεθνείς
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Οι πολιτικές τάσεις του σοσιαλιστικού κινήματος

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Οι πολιτικές τάσεις του σοσιαλιστικού κινήματος