Η Αριστερά από το Μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα
Παρουσίαση των βασικών πολιτικών τακτικών της αριστεράς απέναντι στην άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη του 20ού αιώνα, εξέταση της σημασίας των εξεγέρσεων του 1968 ως τομή για την πολιτική δράση της αριστεράς, εξοικείωση με βασικούς πολιτικούς όρους όπως η «αλλοτρίωση», το «Λαϊκό Μέτωπο»,  και τα «κοινά» (commons).
 
Λέξεις Κλειδιά: αριστερά και φασισμός, κινέζικη κομμουνιστική επανάσταση, το κίνημα της νέας αριστεράς
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Η Αριστερά από το Μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Η Αριστερά από το Μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα